17 พฤษภาคม 2018

เนื่องในวันใกล้ครบรอบ 32 ปี บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พนักงานของ      กรุ๊ปลีส และ บริษัท ธนบรรณ จำกัด (บริษัท ในเครือของกลุ่ม บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด ) จำนวน 114 คนเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต พนักงานได้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งหมด 46 ลิตรให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อ และ แบ่งปัน สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เลือด