กรุ๊ปลิส แบ่งปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใย แด่มูลนิธิหลวงตาน้อย

20 ตุลาคม 2561

ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) พร้อมบริษัทในเครือ และ พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ อาหาร ให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการกุศลให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยดวงจิตที่มีใจอาสา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา