บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) มอบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน)พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยจัดชุดพร้อมลำเลียงขนส่ง เพื่อนำส่งให้กับ โครงการมูลนิธิวัดสวนแก้ว นำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอดีตามความเหมาะสม