มาตราการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19