GL มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 28 ทุน

วันที่ 19 สิงหาคม 2560

นายมิทซึจิ โคโนะชิตะ ประธานกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 จำนวน 28 ทุน โดยแบ่งตามระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวว่า “จงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ และไขว่คว้าฝันนั้นมาให้ได้”

โครงการทุนการศึกษาของ GL จัดตั้งขึ้นเพื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งปีการศึกษา 2559-2560 นี้ GLได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพิ่มอีกจำนวน 28 ทุน และท่านประธานกล่าวต่ออีกว่า “บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไปจะมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น”