Latest News

 

1 ต.ค. 2019 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยสมัครใจที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมคือเพื่อสนับสนุนให้พนักงานของ บริษัท บริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาทุกข์ และ ลดการขาดแคลนโลหิตในธนาคารเลือด หนึ่งในพนักงานของ Group…

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ธนบรรณ จำกัด ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหาร มอบของเล่น และ ส่งต่อความสุขด้วยกิจกรรมดนตรี ให้กับน้องๆ บ้านเฟื่องฟ้า โดยแบ่งเป็นชายจำนวน 241…

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ Tatsuya Konoshita,คุณ Muneo Tashiro มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ประจำปี2562 พนักงานกรุ๊ปลีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตร-ธิดา ของพนักงานให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานโดยมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 57 ทุน…

เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2562 บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน)พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยจัดชุดพร้อมลำเลียงขนส่ง เพื่อนำส่งให้กับ โครงการมูลนิธิวัดสวนแก้ว นำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ และ ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอดีตามความเหมาะสม

15 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ธนบรรณ จำกัด ในเครือของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคอุปกรณ์ของเล่น และชุดอุปกรณ์ฝึกพัฒนาการเด็กเล็กให้แก่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา…

20 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) พร้อมบริษัทในเครือ และ พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และ อาหาร ให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการกุศลให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต…

1 2 7