ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด มหาชน หรือ GL จดทะเบียน ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 เพื่อ ดำเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรวมถึงต่างจังหวัดด้วย ระหว่างปี 2533 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้า มาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และชลอการให้เช่าซื้อรถยนต์ หลังจากนั้นบริษัทได้มีการขยายกิจการด้านสินเชื่อโดยให้เช่าซื้อสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ รถบรรทุก เครื่องจักร แท่นพิมพ์ ตลอดจน ธุรกิจด้านสัญญาเช่าการเงิน ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า ธุรกิจการจัดหาเงินลงทุนใน ทรัพย์สินหมุนเวียน และสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล ภายหลังต่อมา ตั้งแต่ปี 2547 บริษัทเน้นธุรกิจหลักคือการให้ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แต่เพียงอย่างเดียว

ในปี 2550 กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ เข้ามาเทคโอเวอร์ ด้วยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ยังผลให้เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จนถึงปัจจุบัน ในระหว่าง 4 ปีแรกหลังการเทคโอเวอร์ บริษัทได้มุ่งเน้นการปรับปรุงธุรกิจใน ประเทศไทยเนื่องจากเป็นตลาดแห่งเดียวของบริษัทในขณะนั้น ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจว่าการขยายธุรกิจไป ยังต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซี่ยนนั้น น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งเพิ่มผลกำไร ให้กับบริษัท ดังนั้น จึงมีการปฎิรูปการบริหารจัดการและเริ่มขยายกิจการไปในตลาดอาเซี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยใช้ โมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นใหม่และได้ใช้กับธุรกิจในประเทศกัมพูชาเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี 2558 จากความสำเร็จ ที่ได้รับจากประเทศกัมพูชา บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี่ยนอีกแห่งคือประเทศลาว โมเดลธุรกิจดังกล่าวยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำให้ GL เป็นผู้ให้บริการ “ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” ซึ่งสามารถสร้างตลาดใหม่ให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้บริโภค ผ่านทางแพลตฟอร์ม อันโดดเด่นที่ GL ได้พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง ระหว่างระบบเครือข่าย ของการขยายจุดให้บริการการขาย (POS, Point-of-Sales, Network) และระบบเครือข่าย อี-ไฟแนนซ์ (E-finance System Network)

สำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายตลาดใหม่ๆ มาแล้วหลายแห่ง ทำให้บริษัท ตัดสินใจว่าไม่ควรจะจำกัดโอกาสการขยายธุรกิจไปเพียงแค่ตลาดอาเซี่ยนเท่านั้น แต่ควรจะขยายไปได้ทั่วโลก ดังนั้น ในช่วงที่บริษัทได้ขยายธุรกิจต่อไปยังตลาดในอาเซี่ยน ซึ่งรวมถึงประเทศเมียนมา และอินโดนิเซียในปีที่ ผ่านมา บริษัทก็ยังได้ขยายธุรกิจไปสู่ประเทศที่อยู่นอกเหนือจากอาเซี่ยนด้วย เช่น ประเทศศรีลังกา และยังคงหวัง ที่จะมุ่งขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆ ไปทั่วโลก โดยใช้โมเดลธุรกิจ “ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” ซึ่งจะทำให้บริษัท เป็นบริษัทระดับชาติได้อย่างแท้จริง