ทำไมต้อง กรุ๊ปลีส (ประเทศไทย)

เพราะที่บริษัทกรุ๊ปลีส เรามุ่งเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับพนักงานแบบยั่งยืน ที่บริษัทฯเราเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการสร้างอาชีพของพวกเขา โดยผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเข้มข้นของเราและมุ่งมั่นที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ