บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) ได้ส่งมอบ เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์สำนักงาน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน) บริษัท ธนบรรณ จำกัด ได้ส่งมอบ เฟอร์นิเจอร์ และ อุปกรณ์สำนักงาน ที่เหลือใช้ ให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ วัดสวนแก้ว พระพยอม กัลยาโณ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์