GL Finance กัมพูชามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอทีในกัมพูชา

21 สิงหาคม 2560 ณ พนมเปญ

จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศกัมพูชา (GLF) ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์ HRD ประจำประเทศเกาหลี (KSHRD) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกัมพูชาและตลาดโลก

GLF ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ GLF จึงได้จัดแข่งขันการเขียนโปรแกรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาของบริษัทฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพิเศษ ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร จากผลการแข่งขัน จะเห็นได้ชัดว่าผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพส่วนใหญ่คือผู้ที่ผ่านการอบรมจาก KSHRD

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศ​​กัมพูชา กล่าวว่า “GLF ไม่เพียงแค่ช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยการยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในกัมพูชาอีกด้วย”

GLF เชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกัมพูชาที่มีศักยภาพอย่างสูงและจะสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นการสนับสนุนบริษัทในเครือของ GL ทั้งหมดในเอเชีย

GLF มีความยินดีที่จะสนับสนุนพนักงานกว่า 800 คนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

เกี่ยวกับ KSHRD

Korea Software HRD Center เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2556โดย Korea Cooperation Cooperation Agency (KOICA) และ Webcash Co., Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและเพิ่มโอกาสในการหางานให้กับนักเรียน

 

เกี่ยวกับ GLF

จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศกัมพูชา เป็นบริษัทให้สินเชื่อทางการเงินประเภทเช่าซื้อแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา GLF เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทให้สินเชื่อทางการเงินที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย