Categories
คณะกรรมการบริษัท

นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Categories
กฎหมาย

Legal Staff

Group Lease Public Company Limited
Job Description

ชื่อตำแหน่ง : Legal  Staff

ฝ่ายงาน : –

กลุ่ม : Group Legal

key responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

 • จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมาย – สัญญาประกาศ MOU บันทึกข้อตกลงของ บริษัท และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
 • ล่ามและแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ IR
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและที่ปรึกษาภายนอก เช่น  ทนายความ  และ  ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สนับสนุนการจัดการในการแก้ไขปัญหาด้านสัญญาและข้อพิพาท
 • ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และ / หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในประเด็นทางกฎหมาย
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในกำหนด
 • มีการจัดระเบียบสูงเน้นรายละเอียดและเป็นผู้ใหญ่
Categories
เทคโนโลยีสารสนเทศ

JAVA Developer

Group Lease Public Company Limited
Job Description

ชื่อตำแหน่ง : JAVA Developer

ฝ่ายงาน : ฝ่ายพัฒนาซอต์แวร์ธุรกิจ

กลุ่ม : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

key responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

 • การออกแบบ UX: ขับเคลื่อนความพยายามในการออกแบบหลายอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์แท็บและมือถือ) ข้าม

   เบราว์เซอร์โดยใช้เฟรมเวิร์ก Vaadin สำหรับผู้ใช้

 • การออกแบบ UX: ใช้ภาษา HTML, JavaScript, CSS สำหรับการออกแบบเว็บด้วย
 • การพัฒนา: มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟังก์ชันใหม่โดยใช้เทคโนโลยี JAVA / JEE ในกรอบสปริงและไฮเบอร์เนต
 • โครงการ: เข้าร่วมใน Software Development Life Cycle (SDLC) อย่างเต็มรูปแบบ
 • การออกแบบ UX: ขับเคลื่อนความพยายามในการออกแบบหลายอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์แท็บและมือถือ) ข้าม

   เบราว์เซอร์โดยใช้เฟรมเวิร์ก Vaadin สำหรับผู้ใช้

 • การออกแบบ UX: ใช้ภาษา HTML, JavaScript, CSS สำหรับการออกแบบเว็บด้วย
 • การพัฒนา: มีส่วนร่วมในการพัฒนาฟังก์ชันใหม่โดยใช้เทคโนโลยี JAVA / JEE ในกรอบสปริงและไฮเบอร์เนต
 • โครงการ: เข้าร่วมใน Software Development Life Cycle (SDLC) อย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติ:

 • BEng in Computing, BS in Computer Science หรือสาขาวิชาเทคนิคที่คล้ายคลึงกันหรือประสบการณ์ในทาง    ปฏิบัติที่เทียบเท่า
 • ต้องมีทักษะในการพัฒนา / วิเคราะห์ / แก้ไขจุดบกพร่องส่วนหน้าที่แข็งแกร่งในกรอบงาน JEE, SPRING /    STRUTS / MVC, Core Java, รูปแบบการออกแบบ
 • คุ้นเคยกับ HTML, CSS และ JavaScrip
 • มีประสบการณ์หลักในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องในโครงการ Agile ประสบการณ์ Git สำหรับซอร์สโค้ด
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในบทบาทที่คล้ายคลึงกัน 

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • สัมผัสกับ JDK 8 – ด้วยความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ Lambda, Generic และ Design (MVP / MVC, Dependency Injection)
 • สัมผัสกับ Vaadin Framework (https://vaadin.com/home)
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในระดับการทำงาน
 • ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์: การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบและกรอบการทำงานแบบ Agile
 • โปรแอคทีฟ เชี่ยวชาญด้านเทคนิค  เน้นทีม Agile
 • ปรับให้เข้ากับงานที่เกี่ยวข้องกับ Back-end: ชั้นบริการและการคงอยู่
 • สร้างสรรค์และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ
 •   บุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่โดดเด่น
Categories
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย ไบรอัน เบนส์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Categories
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย มุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการบริหารความเสี่ยง

Categories
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Categories
คณะกรรมการบริษัท

นาย คานาเมะ ฮาชิโมโตะ

ประธานกรรมการ

Categories
คณะกรรมการบริษัท

นาย โทโมฮิโกะ โชจิ

กรรมการ

Categories
คณะกรรมการบริษัท

นาย ยูซุเกะ โคซุูมะ

กรรมการ

Categories
คณะกรรมการบริษัท

นาย ริกิ อิชิกามิ

กรรมการ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร