Categories
ข่าวล่าสุด ข่าวล่าสุด2017

GL Finance กัมพูชามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอทีในกัมพูชา

GL Finance กัมพูชามีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอทีในกัมพูชา

21 สิงหาคม 2560 ณ พนมเปญ

จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศกัมพูชา (GLF) ร่วมกับศูนย์ซอฟต์แวร์ HRD ประจำประเทศเกาหลี (KSHRD) ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศกัมพูชาและตลาดโลก

GLF ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ GLF จึงได้จัดแข่งขันการเขียนโปรแกรมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาของบริษัทฯ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพิเศษ ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร จากผลการแข่งขัน จะเห็นได้ชัดว่าผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพส่วนใหญ่คือผู้ที่ผ่านการอบรมจาก KSHRD

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศ​​กัมพูชา กล่าวว่า “GLF ไม่เพียงแค่ช่วยในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แต่ยังช่วยการยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในกัมพูชาอีกด้วย”

GLF เชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกัมพูชาที่มีศักยภาพอย่างสูงและจะสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นการสนับสนุนบริษัทในเครือของ GL ทั้งหมดในเอเชีย

GLF มีความยินดีที่จะสนับสนุนพนักงานกว่า 800 คนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

เกี่ยวกับ KSHRD

Korea Software HRD Center เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม จัดตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2556โดย Korea Cooperation Cooperation Agency (KOICA) และ Webcash Co., Ltd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและเพิ่มโอกาสในการหางานให้กับนักเรียน

 

เกี่ยวกับ GLF

จีแอล ไฟแนนซ์ ประเทศกัมพูชา เป็นบริษัทให้สินเชื่อทางการเงินประเภทเช่าซื้อแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา GLF เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทให้สินเชื่อทางการเงินที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย

 

Categories
ข่าวล่าสุด ข่าวล่าสุด2017

IT บริจาคให้กับสมาคมคนพิการทางกายระหว่างประเทศ

IT บริจาคให้กับสมาคมคนพิการทางกายระหว่างประเทศ

On May 30, 2017,
Group Lease Public Co., Ltd. and Thanaban Co., Ltd. (subsidiary company) donated IT devices to Association of Persons with Physical Disability International to enhance capability of disabilities.